Catala | Castellano | English

Ajuntament de La Fatarella - Terra Alta - Terres de l'Ebre

Dissabte, 24 de Febrer
Cercador
Impulsat por AOC
IniciTemesPromoció agrícola i forestal Associació de Propietaris Forestals de la Fatarella

Associació de Propietaris Forestals de la Fatarella

DADES DE CONTACTE

Adreça:   Del Forn, 2. Planta Baixa.
President:  Raül Faneca Doménech.
Telèfon: 
977 413 609
a/e: -

 
L'Associació de Propietaris Forestals de la Fatarella va ser constituïda el passat 15 de novembre de 2013.

Els fins i els objectius de l’Associació són:

1) Agrupar els propietaris forestals titulars de les finques agroforestals que es troben en l’àmbit territorial de l’Associació, per tal de posar en comú els interessos de la propietat forestal i poder-la representar davant les administracions públiques i la societat.

2) Fomentar, promoure i executar la gestió forestal conjunta, tenint en compte la multifuncionalitat de les forests per tal de valoritzar i respectar totes les funcions, serveis, usos i productes que els terrenys forestals ofereixen; aquesta gestió serà sostenible per tal de fer compatible l’aprofitament integral de les finques amb el respecte al medi i la conservació de la biodiversitat.

3) Difondre els valors i beneficis socioambientals que trobem al municipi de la Fatarella, contribuint a proporcionar a la societat una imatge de la gestió forestal sostenible com una tasca necessària per a l’equilibri dels nostres boscos i paisatges amb la població que l’envolta.

4) Realitzar actuacions en les parts agrícoles de les finques agroforestals per tal de millorar la gestió conjunta d’aquestes.