Ajuntament de La Fatarella - Terra Alta - Terres de l'Ebre

Castellano | Catala | English

Festa del oli - La Fatarella

IniciTemesLa Festa de l'Oli» Agenda 21

Agenda 21

L’actuació coneguda com la Festa de l’Oli té en compte diverses de les principals línies estratègiques d’actuació del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat, document que sorgeix del procés d’elaboració de l’Agenda 21 del municipi i que és actualment el marc estratègic de desenvolupament de la Fatarella.

Algunes d’aquestes línies estratègiques són:

  • Protecció, potenciació i gestió del patrimoni natural i cultural: la celebració de la Festa de l’Oli és una ocasió important que poden aprofitar molts dels assistents per conèixer l’entorn de la Fatarella, els costums, principalment aquells relacionats amb el món i la cultura de l’oli i el seu patrimoni natural i cultural estretament lligat al cultiu de l’olivera, com és el cas de les nombroses construccions de pedra en sec que abunden en l’entorn natural de la Fatarella.
  • Revalorització i reestructuració de l’agricultura com a sector estratègic: l’agricultura ha estat i continua sent la base de l’economia de la Fatarella. Tot i que les condicions al voltant del món agrari no són les més favorables actualment, pretenem reconèixer el valor afegit que representa per al municipi la producció agrària, l’activitat dels pagesos al camp, que en molts casos s’han convertit al llarg dels anys en gestors forestals del territori prevenint incendis amb el seu treball. D’aquesta manera, amb la Festa de l’Oli es difon també aquest tarannà agrícola del municipi, i es potencia i reestructura l’agricultura com a sector econòmic.
  • Potenciació del sector turístic i promoció de la marca turística: la necessitat de donar una forta empemta al turisme per tal d’oferir possibilitats de desenvolupament econòmic al municipi. Per altra banda, cal destacar com una de les principals linies la potenciació del paisatge com un dels principals atractius del municipi tant per als seus habitants habituals com per als visitants i turistes. Aquest paisatge que dibuixa trets característics del poble, com és el de la pedra en sec, representa la transf ormació i les activitats humanes sobre el terri tori, per la qual cosa podem deduïr que per tal de mantenir-lo és imprescindible donar un lloc destacat al manteniment de les activitats rurals i agràries. La importància de l’agricultura per al desenvolupament del turisme recau en què és l’activitat economica que explica l’existència d’alguns dels diversos elements que composen el paisatge i la cultura del lloc.
  • Potenciació de la producció artesanal pròpia i del seu comerç: durant la celebració de la Festa de l’Oli, molts dels visitants vénen buscant la producció artesanal del municipi. La Mostra de Productes artesanals és una de les millors maneres de donar a conèixer de manera aglutinada tota la producció artesanal del municipi (coques d’avellanes i d’ametlles, embotits), i la seva qualitat es converteix en molts casos l’excusa per tornar.

La Festa de l’Oli, doncs, contempla tots aquests principis ja que s’ha consolidat com un instruments estable de promoció de les activitats lligades al desenvolupament del sector agrari i oleícola de la Fatarella, un dels pilars de l’economia municipal. Aquest instrument concentra diferents accions, entre les quals destaquen la formació, la promoció i la difusió de l’oli i la cultura que l’envolta. La finalitat de la Festa de l’Oli és constituir-se en plataforma de coneixement, promoció i valorització d’aquesta “cultura de l’oli” com a element que articula i imprimeix personalitat pròpia al municipi de la Fatarella, caracteritzat per unes determinades economia, paisatge, cultura i història marcades totes elles pels cultius tradicionals com el de l’olivera.

La Festa de l’Oli es desenvolupa com una actuació transversal lligada a diferents línies estratègiques del pla de desenvolupament, concretament la potenciació de l’agricultura local com a tret cultural característic i diferenciat i la valorització dels productes artesanals locals, entre ells l’oli d’oliva.