Tècnics de l’ens

Vols saber si aquest organisme disposa de secretari/ària, interventor/ora i/o tresorer/era i qui són? Aquest és el lloc on en trobaràs més detalls.

Ignasi Sabaté Pla Eduardo Marcos Guerra Magro Julita Begoña Sevilla Pérez
 ARQUITECTE TÈCNIC ARQUITECTE SECRETÀRIA-INTERVENTORA
ajuntament@lafatarella.cat ajuntament@lafatarella.cat bsevilla@lafatarella.cat

Responsable de comunicació/premsa

L’Ajuntament de la Fatarella no disposa de responsable de comunicació o premsa. Si necessiteu qualsevol informació podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament a través del correu electrònic ajuntament@lafatarella.cat, a través del telèfon 977 41 36 09 o bé presencialment a la Plaça Major núm. 7 de la Fatarella.

Alliberats sindicals

L’ajuntament de la Fatarella no compta amb cap alliberat sindical entre els seus treballadors.

Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels empleats públics.

En el cas que s’hagi dictat alguna resolució relativa al règim d’incompatibilitats, aquest és l’apartat on les pots consultar.