Alcaldia

Sr. FRANCISCO BLANCH BATISTE
Alcalde President

Delegacions d’atribucions

Sr. Francisco Blanch Batiste
fblanch@lafatarella.cat
Alcaldia

Sra. Maria de Núria Rius Costa
mnrius@lafatarella.cat
Política de Dones
Salut
Ensenyament

Sr. Ramon Jornet Colat
rjornet@lafatarella.cat
Urbanisme
Manteniment d’Immobles i Infraestructures
Protecció Civil

Sra. Misericòrdia Cabús Ruana
mcabus@lafatarella.cat
Benestar Social
Gent Gran
Cultura
Turisme i Promoció Socioeconòmica

Sr. Raül Faneca Doménech
rfaneca@lafatarella.cat
Medi Ambient i Agricultura
Esports
Joventut
Noves Tecnologies

Grups municipals

ENTESA PER LA FATARELLA-ACORD MUNICIPAL (EpF-AM)

Sr. Francisco Blanch Batiste
Sra. Maria de Núria Rius Costa
Sr. Ramon Jornet Colat
Sra. Misericòrdia Cabús Ruana
Sr. Raül Faneca Doménech

AGRUPACIÓ D’ELECTORS CONVIVÈNCIA I PROGRÈS (C. i P.)

Sr. Jesús Ruana Suñé
Sra. Anna Segura Gironés
Sr. Juan José Rius Jaumot

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

Sr. Fermín Ruana Font