Declarada deserta la licitació per a l’adjudicació de la Concessió de l’Ús Privatiu de les Instal·lacions de la Casa Ecològica de la Fatarella (Expedient 218/2021), l’Ajuntament de la Fatarella comunica que ha convocat una nova licitació i en data 21 de juny de 2021 ha publicat l’anunci de licitació al Perfil de Contractant (Expedient 391/2021).

El termini de presentació d’ofertes s’inicia el dia 22 de juny de 2021 i finalitza el 29 de juny de 2021 a les 14:00 hores.

Enllaç al Perfil de Contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=83852917&lawType=