Declarada deserta la licitació per a l’adjudicació de la concessió de l’ús privatiu de les instal·lacions del Bar del Casal de la Vila de la Fatarella (Expedient 392/2021), l’Ajuntament de la Fatarella comunica que ha convocat una nova licitació i en data 14 de juliol de 2021 ha publicat l’anunci de licitació al Perfil de Contractant (Expedient 459/2021).

El termini de presentació d’ofertes s’inicia el dia 15 de juliol de 2021 i finalitza el 22 de juliol de 2021 a les 14:00 hores.

Enllaç al Perfil de Contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=85213209&lawType=