L’Ajuntament de la Fatarella comunica que ha convocat la licitació del “Projecte Bàsic i d’Execució d’Obres a l’Escorxador per Construcció d’Annex per Animals de Caça” i ha publicat l’anunci de licitació al Perfil de Contractant (Expedient 344/2021).

El termini de presentació d’ofertes és el 22 de juliol de 2021 a les 14:00 hores.

Enllaç al Perfil de Contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=84882032&lawType=