2019

Conveni aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 29 d’abril de 2019.

Aquest conveni és deixat sense efecte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 31 de juliol de 2019.

Conveni aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 31 de juliol de 2019.

2018

2017

Adhesió acordada per unanimitat dels membres assistents en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 23 de febrer de 2017.

Adhesió acordada, amb el vot a favor del grup municipal d’EpF-AM (5) i del grup municipal de CiP (3) i l’abstenció del grup municipal de CiU (1), en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 2 de març de 2017.

Adhesió acordada per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30 d’agost de 2017.

Conveni acordat per unanimitat dels membres assistents a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 9 de novembre de 2017.

Conveni acordat per unanimitat dels membres assistents a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 20 de desembre de 2017.