L’Ajuntament de la Fatarella participa en diferents consorcis i entitats:

Entitats locals:

  • Junta Rectora de l’Associació del Casal de la Vila
  • Consell Escolar de l’Escola “Los Castellets”
  • Consell de Participació del Centre SAIAR “Lo Centro”
  • Junta de l’ADF “Pi Verd de la Fatarella”
  • Associació de Propietaris Forestals

L’Ajuntament de la Fatarella no té organismes dependents ni vinculats, ni forma part d’altres organismes.