2019

Títol Arxiu
Pla Econòmic Financer per al període 2019/2020 (aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 11/05/2017). PDF

2017

Títol Arxiu
Pla Econòmic Financer per al període 2019/2020 (aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 11/05/2017).
https://lafatarella.eadministracio.cat/transparency/3a6e6eea-6b5f-4ba4-bfa3-4450f00ecbb2/