Nota legal i política de cookies

Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.E. nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d’Internet www.lafatarella.cat.

1. Dades Identificatives

Ens: Ajuntament de la Fatarella
Adreça: Plaça Major, 7
Codi postal: 43781
Població: La Fatarella
NIF: P4305700I
Correu electrònic: ajuntament@lafatarella.cat
Telèfon: 977 413 609 / 977 413 518
Fax: 977 413 521
Registre mercantil: No procedeix

2. Política d’enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. L’Ajuntament de la Fatarella rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines Web. Les eventuals referències que es realitzen en el Web de L’Ajuntament de la Fatarella a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de L’Ajuntament de la Fatarella.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Així mateix, el contingut d’aquest lloc Web també té la consideració de programa d’ordinador per tant se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent concernent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de L’Ajuntament de la Fatarella.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web sense el permís escrit exprés de L’Ajuntament de la Fatarella.

4. Limitació de Responsabilitats

L’Ajuntament de la Fatarella no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software y hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Per això, L’Ajuntament de la Fatarella no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l’usuari per l’existència de virus o altres elements en el lloc Web. L’Ajuntament de la Fatarella no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l’accés. L’Ajuntament de la Fatarella no pot garantir que les transmissions d’informació a través d’Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora del control de L’Ajuntament de la Fatarella, entre altres la pròpia configuració informàtica de l’usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. L’Ajuntament de la Fatarella no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l’usuari per possibles contingències en la transmissió d’informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

L’Ajuntament de la Fatarella li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

L’Ajuntament de la Fatarella compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD).

L’Ajuntament de la Fatarella li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d’aquest web i les facilitades a través de les diferents vies de contractació de serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i gestió d’aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, de l’11 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

El delegat de protecció de dades designat per aquest Ajuntament és Josep Miquel Serrano Torres – Pl. Generalitat 23 – El Palau d’Anglesola (Lleida)  dpd@lafatarella.cat.

Quan facilita les dades personals a través d’aquest web autoritza a L’Ajuntament de la Fatarella per al seu ús i tractament informàtic, amb l’objectiu de facilitar-li informació sobre els seus serveis i promocions. En qualsevol moment podrà exercitar els seu dret d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació dirigint-se a L’Ajuntament de la Fatarella.

6. Política de cookies

A causa de l’entrada en vigor de la referent modificació de la “Llei de Serveis de la Societat de la Informació” (LSSICE) establerta pel Reial Decret 13/2012, és d’obligació obtenir el consentiment exprés de l’usuari de totes les pàgines web que utilitzen cookies abans que aquest navegui per elles.

QUÈ SÒN LES COOKIES?

Les cookies i altres tecnologies similars tals com a local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un correcte funcionament del lloc.

Mitjançant l’ús d’aquests dispositius es permet al servidor web recordar algunes dades concernents a l’usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines d’aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li interessen, etc.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXCEPTUADES

Segons la directiva de la UE, les galetes que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les galetes d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i aquelles necessàries per a la prestació d’un servei expressament demanat per l’usuari.

QUINS TIPUS DE COOKIES HI HA?

Sobre els tipus de cookies, hi ha cinc grans grups:

  • Cookies analítiques: recullen informació de l’ús que es realitza del lloc web.
  • Cookies socials: són aquelles necessàries per a xarxes socials externes.
  • Cookies d’afiliats: permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d’afiliació (empreses d’afiliació).
  • Cookies de publicitat i comportamentals: recullen informació sobre les preferències i eleccions personals de l’usuari (retargeting).
  • Cookies tècniques i funcionals: són les estrictament necessàries per a l’ús del lloc web i per a la prestació del servei contractat.

7. Jurisdicció i Lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest lloc Web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com Usuari – Visitant i L’Ajuntament de la Fatarella es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Gandesa.