En aquests moments l’Ajuntament encara no disposa d’informació al respecte.