El Consell Comarcal de la Terra Alta, amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, disposa de l’Oficina d’Habitatge, un espai on el ciutadà pot conèixer les diferents opcions que té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge i, de manera específica, quins són els processos que cal seguir per acollir-se a qualsevol de les iniciatives públiques en aquest àmbit.

L’oficina realitza funcions d’assessorament, gestió i tramitació d’ajuts en els camps següents:

 • Habitatge protegit
 • Rehabilitació
  • Assessorament i informació per a la gestió dels ajuts a la rehabilitació
 • Intermediació en el parc privat. Borsa d’habitatge

  • Assessorament al propietari i gestió de l’habitatge (mediació)
  • Assessorament al llogater en la cerca de l’habitatge i durant el contracte
  • Servei de mediació entre propietari i llogater
  • Seguiment de la bona utilització dels habitatges
  • Control dels pagaments dels lloguers
 • Altres tràmits i gestions.
  • Cèdules habitabilitat. Habitatges nous i de segona ocupació
  • Prestacions per al pagament del lloguer
  • Ofideute. Servei d’informació i assessorament sobre el deute hipotecari
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d’amortització hipotecària. 
  • Seguiment i gestió dels expedients de Renda Bàsica d’Emancipació
 • Impresos i formularis
 • Subvencions i ajuts

Borsa d’Habitatge

El Consell Comarcal disposa d’una Borsa de Mediació per al Lloguer Social, que té I’objectiu de facilitar que els propietaris d’habitatges buits tinguin les garanties suficients per poder-los posar en Iloguer a un preu assequible.

És molt probable que el desconeixement, per part dels propietaris, de l’existencia d’aquesta Borsa de Iloguer faci que no puguin gaudir d’aquestes garanties que ofereix l’Agencia de I’Habitatge de Catalunya.

El procediment que cal seguir no varia gaire de la relació contractual entre particulars, tret que, en aquest cas, al darrere hi ha l’Aqencia de I’Habitatge de Catalunya per tal de mediar en qualsevol conflicte que pugui sorgir abans, durant i després de la signatura del contracte. A més, les garanties addicionals que s’ofereixen al propietari donen una major protecció enfront de la contractació Iliure; d’aquesta manera desapareix la por que pot tenir el propietari de lIogar un habitatge, principalment pel que fa als impagaments de les rendes i el danys que puguin donar-se dins del seu habitatge.

DADES DE CONTACTE

Adreça: c. Bassa d’en Gaire, 1 (Gandesa)
Telèfon: 977 42 00 18
Web: http://www.terra-alta.cat/index.php/arees-i-serveis/serveis-tecnics/oficina-comarcal-d-habitatge
a/e: habitatge@terra-alta.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00h.