Per fer-se l’abonament, primer caldrà fer l’ingrés de la quota que correspongui al compte de l’Ajuntament a qualsevol de les dues oficines bancàries del municipi:

  – BBVA            ES27 0182 6035 4702 0001 2090

–  La Caixa       ES41 2100 2031 6802 0002 3514

    

Cal indicar com a concepte:

Piscina_NOM I COGNOMS DE L’ABONAT

(Infantil a partir de 6 i fins a 14 anys -nascuts des de 2007 al 2015-)

(Adults a partir de 15 anys -nascuts a partir des de 2006-)

(Matrimonis a partir de 45 anys un dels dos -a partir del 1976-)

(Jubilats a partir de 65 anys -nascuts a partir del 1956-)

Els abonaments s’expediran a l’Ajuntament a partir de l’11 de juny de 2021. L’horari de recollida serà de les 11:30 a les 13:30 h.

Documentació que cal portar a les oficines municipals per obtenir l’abonament:

  1. Justificant bancari del pagament.
  2. DNI o llibre de família per comprovar l’any de naixement.
  3. Títol de família nombrosa, si escau.

Preus dels abonaments:

INFANTILS (a partir de l’any que fan 6 ANYS):   14,00 €   (11,00 € famílies nombroses)

ADULTS (a partir de l’any que fan 15 ANYS):   20,00 €   (16,00 € famílies nombroses)

MATRIMONIS (45 ANYS un dels dos):   20,00 €   (16,00 € famílies nombroses)

JUBILATS (majors de 65 ANYS):   11,50 €

CURSET DE NATACIÓ (només en els horaris que es realitza el curset de natació):   4,50 €   (3,30 € famílies nombroses)

 

Els preus dels abonaments tenen un 50% de descompte.

Aforament limitat. Si aquest se supera, el temps màxim de permanència a la instal·lació serà de 2 hores, segons ordre d’entrada al recinte.