Per fer-se l’abonament, primer caldrà fer l’ingrés de la quota que correspongui al compte de l’Ajuntament:

–  La Caixa       ES41 2100 2031 6802 0002 3514

    

Cal indicar com a concepte:

Piscina_NOM I COGNOMS DE L’ABONAT

(Infantil a partir de 6 i fins a 14 anys -nascuts des de 2008 al 2016-)

(Adults a partir de 15 anys -nascuts a partir des de 2007-)

(Matrimonis a partir de 45 anys un dels dos -a partir del 1977-)

(Jubilats a partir de 65 anys -nascuts a partir del 1957-)

Els abonaments s’expediran a l’Ajuntament a partir de dilluns 13 de juny de 2022. L’horari de recollida serà de les 12:00 a les 14:00 h.

Documentació que cal portar a les oficines municipals per obtenir l’abonament:

  1. Justificant bancari del pagament.
  2. DNI o llibre de família per comprovar l’any de naixement.
  3. Títol de família nombrosa, si escau.

Preus dels abonaments:

INFANTILS (a partir de l’any que fan 6 ANYS):   28,00 €   (22,00 € famílies nombroses)

ADULTS (a partir de l’any que fan 15 ANYS):   40,00 €   (32,00 € famílies nombroses)

MATRIMONIS (45 ANYS un dels dos):   40,00 €   (32,00 € famílies nombroses)

JUBILATS (majors de 65 ANYS):   23,00 €

CURSET DE NATACIÓ (només en els horaris que es realitza el curset de natació):   9,00 €   (6,60 € famílies nombroses)