Francisco Blanch Batiste

Càrrec actual: Regidor

Entesa per la Fatarella – Acord Municipal (EpF-AM)

  • Càrrec electe
  • Portaveu del grup polític Entesa per la Fatarella – Acord Municipal (EpF-AM)
  • Ple Municipal

Nascut a Tortosa, l’any 1970.
Estudis: Enginyer Tècnic Agrícola.
Activitat Professional: Assessorament – Formació.


➡️DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS