(Mandat 2023-2027)

Periodicitat de les sessions

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament se celebraran cada tres mesos, i tindran lloc a les 20:00 hores del segon dilluns, no festiu, dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial. En cas de coincidir amb festiu o període de vacances la sessió ordinària tindrà lloc el tercer dilluns, a les 20:00 hores.

La primera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, mandat 2023-2027, se celebrarà el dilluns 9 d’octubre de 2023.

Anunci acord Ple – Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple (Mandat 2023-2027).

El Ple de l’Ajuntament, mandat 2023-2027, està integrat pels següents membres:

PRESIDENT:

MEMBRES DEL PLE:

Convocatòries de sessions del Ple
Actes del Ple