El nucli antic de la Fatarella és un conjunt de carrers estrets i sinuosos de l’antic recinte emmurallat seguint un element arquitectònic característic del municipi: els perxes (trams de carrer coberts mitjançant embigats i arcades de pedra).

A la Fatarella hi trobem els següents perxes:

Perxe de ca Felip: Perxe de considerable fondària conformat per dos trams amb tres arcs, dos d’ells apuntats, i el central quasi de mig punt. Són de pedra i les parets de mamposteria. Les bigues són de fusta sense ménsules, recolzades sobre els arcs en sentit longitudinal. Les façanes de la casa que suporta són de pedra. El perxe ocupa una superfície en planta de 54 m2.

Perxe de ca Belart: Perxe configurat per un parell d’arcs apuntats de pedra que suporten les bigues de fusta. Dos portes que donen al seu interior estan tapiades.

Perxe de ca Pam o de ca Gatet: En la seva major part és de pedra amb trossos de mamposteria. Té dos arcs un de mig punt i l’altre de cardenell, que serveixen per suportar les bigues de fusta.

Perxe de cal Bo: Perxe amb un arc de mig punt en una de les obertures, i en l’altra hi ha una biga de fusta.

Perxe de ca la Nieves: Perxe configurat per tres arcs, dos de mig punt de diferent alçada i un tercer de carpanell, que suporten directament (sense ménsules o biga correguda) les bigues de fusta. Quasi tot el conjunt dels arcs és de carreu, la resta és de mamposteria. Al seu interior s’obren portes amb dintells de fusta.

Perxe de ca Pellissa i Cugado: Petit perxe amb un arc apuntat parcial a la part del carrer Alt i una biga de fusta al passatge interior.

Perxe de ca Guirra: Petit embigat de fusta que tanca un petit passatge interior.

Perxe de ca la Bufeta: Perxe molt senzill, es tracta d’un petit embigat de fusta.

Perxe de ca la Polilla: Perxe molt senzill, es tracta d’un petit embigat de fusta.

Entre altres elements, trobarem en el nostre recorregut pel nucli antic: dovelles esculpides amb diferents símbols i inscripcions, antigues cases pairals, creus de terme i pedres misterioses, algunes de templeres i d’altres d’origen desconegut.