Enllaç a l’eTauler

2/2023 Increment 2,5% retribucions brutes anuals membres Corporació PDF
1/2023 Decret aprovació relació provisional persones aspirants admeses i excloses (Personal laboral fix) – Procés d’estabilització de l’ocupació temporal PDF
1.1/2020 Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de la Fatarella (Setembre 2018) PDF
1.2/2020 Plànol Guia PDF
1.3/2020 Certificat Aprovació Inicial (Ple 9/1/2020) PDF
2/2020 Anunci Delegació Exercici Atribucions JGL PDF
3.1/2020 Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de la Fatarella (Maig 2020) PDF
3.2/2020 Plànol Guia PDF
3.3/2020 Certificat Aprovació Definitiva (Ple) PDF
1/2019 Nova Numeració d’un Immoble ubicat a l’av. Catalunya / c. Vall de les Moreres PDF
2/2019 Numeració definitiva d’un Immoble ubicat a l’av. Catalunya / c. Vall de les Moreres PDF
1/2018 Nova Numeració 2 Immobles ctra. Camposines PDF
2/2018 Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de la Fatarella – Aprovació inicial – Memòria i Plànols PDF
2.1/2018 Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de la Fatarella – Aprovació inicial – Plànol de suspensió PDF
3/2018 Cobrament Rebuts I.A.E. 2018 PDF
4/2018 Control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat PDF
1/2017 Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella MP-02/2016 – Acord d’Aprovació PDF
2/2017 Modificació Puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella MP-02/2017 – Memòria i Plànols PDF
3/2017 Aprovació provisional de la Modificació Puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella MP-03/2016 – Acord d’Aprovació PDF
4/2017 Modificació Puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella MP-03/2017 – Memòria i Plànols PDF
1/2016 Nova Numeració Avinguda Catalunya – Plànol PDF
2/2016 Aprovació de l’inici dels treballs per a la redacció de modificacions puntuals de les Normes de Planejament Urbanístic de la Fatarella – Suspensió – Plànol PDF
3/2016 Aprovació inicial Modificacions Puntuals Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de la Fatarella: Exposició Pública – Plànols de Delimitació Àmbits de Suspensió MP-01/2016, MP-02/2016, M PDF
3.1/2016 Àmbit de suspensió. MP-01/2016. Castellets PDF
3.2/2016 Àmbit de suspensió. MP-02/2016. PAU-6 i Vialitat (paral·lel antiga carretera) PDF
3.3/2016 Àmbit de suspensió. MP-03/2016. Equipament PDF
4/2016 Licitació concessió de les instal·lacions del Bar del Casal de la Vila: Anunci i Plec de Clàusules PDF