Instància general

Aportació de documentació per a contractes menors

Presentació de factures  Ajuda per a la presentació de factures electròniques

Presentació de pressupostos

Sol·licitud de subvenció / Justificació de subvenció

Sol·licitud d’alta o renovació de la inscripció en el padró municipal

Sol·licitud de certificat o volant d’empadronament

Document per a la cessió de dades i per a la representació a efectes del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de la Fatarella

Sol·licitud de llicència o autorització urbanística

Inscripció a gimnàstica / Baixa de gimnàstica