La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus (rebuig, orgnànica, vidre, envasos i paper i cartró) al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. El calendari de recollida selectiva actual és el que segueix:

Punts de recollida de piles:

Hi ha contenidors de piles a l’Ajuntament, al Pròxim, Electrocentre i a la Cooperativa.

Recollida d’envasos i restes de medicaments

A la Farmàcia Bettina Stolpa.

Punts de recollida d’oli usat

Si voleu reciclar el vostre oli usat, porteu-lo a l’estació de transferència municipal situada al costat del cementiri els dissabtes de 10 a 12 h. A l’Ajuntament us facilitaran un embut per poder guardar l’oli usat.

DEIXALLERIES MÉS PROPERES

Gandesa

  • MATÍ: De dilluns a dissabte, de 9 a 13 hores.
  • TARDA: De dilluns a divendres, de 14:30 a 17 hores.

Materials descarregables: