Coincidint amb l’entrada en funcionament de la Deixalleria Mòbil, a l’Estació de Transferència de la Fatarella només es permetrà dipositar els residus procedents de les fraccions de vidre, paper/cartó, envasos i orgànica, procedents de la recollida selectiva.

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus (rebuig, orgànica, vidre, envasos i paper i cartró) al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció. El calendari de recollida selectiva actual és el que segueix:

La deixalleria mòbil és un vehicle de recollida de residus que visita diferents poblacions, segons un calendari establert i que diposa d’un educador/a ambiental, que atén a la ciutadania i realitza tasques de conscienciació/educació ambiental als grans productors, comerços, determinats domicilis, etc. que ho requereixin.

La deixalleria mòbil està instal·lada a la Fatarella dos matins al mes. Els dos matins es comuniquen mitjançant l’aplicació eAgora.

Previsió de dies, segons el mes:

  • Juliol: 17 i 18
  • Agost: 16 i 19
  • Setembre: 19 i 20

Horaris :

  • De 9 a 14 hores.

Ubicació : Casal de la Vila.

Quins residus són aptes?

Hi podem dur diferents tipus de residus especials que no es poden llençar dins els contenidors habituals, com: piles, residus electrònics, petits electrodomèstics, fusta i ferralla (en petites quantitats), oli vegetal, oli de motor, roba i sabates, pintures i dissolvents, tòners, CD’s i cintes de vídeo, bombetes, etc.

Punts de recollida de piles:

Hi ha contenidors de piles a l’Ajuntament, al Pròxim, Electrocentre i a la Cooperativa.

Recollida d’envasos i restes de medicaments

A la Farmàcia Bettina Stolpa.

Gandesa

  • MATÍ: De dilluns a dissabte, de 9 a 13 hores.
  • TARDA: De dilluns a divendres, de 14:30 a 17 hores.

Materials descarregables: