(Mandat 2023-2027)

L’Existència de la Comissió Especial de Comptes és preceptiva.

La Comissió Especial de Comptes és integrada per membres de tots els grups polítics de la Corporació, essent el nombre de membres proporcional a la representativitat dels grups municipals en l’Ajuntament, o igual per a cada grup, amb l’aplicació, en aquest últim cas, del sistema de vot ponderat.

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2023-2027, està integrada pels següents membres:

PRESIDENT:

VOCALS:

GRUP POLÍTIC PEL POBLE – LA FATARELLA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

GRUP POLÍTIC D’ENTESA PER LA FATARELLA – ACORD MUNICIPAL (EpF-AM)