Com fer-se l’abonament

Per fer-se l’abonament, primer caldrà fer l’ingrés de la quota que correspongui al compte de l’Ajuntament:

–  La Caixa       ES41 2100 2031 6802 0002 3514

Cal indicar com a concepte:

Piscina_NOM I COGNOMS DE L’ABONAT

Els abonaments s’expediran a l’Ajuntament a partir de dimarts 11 de juny de 2024. L’horari de recollida serà de 8:00 a 9:00 i de  12:00 a les 14:00 h.

Documentació que cal portar a les oficines municipals per obtenir l’abonament:

  1. Justificant bancari del pagament.
  2. DNI o llibre de família per comprovar l’any de naixement.
  3. Títol de família nombrosa, si escau.