Josep Berengué Descarrega

Càrrec actual: Primer Tinent d’Alcalde i Regidor
Competències:
Urbanisme | Equipaments, Camins i Serveis Municipals

Grup polític: Pel Poble – La Fatarella – Candidatura de Progrés (CP)
  • Càrrec electe
  • Portaveu del grup polític Pel Poble – La Fatarella – Candidatura de Progrés (CP)
  • Membre d’equip de govern
  • Junta de Govern Local
  • Ple Municipal

Nascut a la Fatarella, l’any 1966.
Estudis: BUP i cant líric.
Activitat Professional: Cuiner.


➡️DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS