Meritxell Urgell Rius

Càrrec actual: Regidora
Competències:
Cultura | Promoció Socioeconòmica | Joventut i Esports.

Grup polític: Pel Poble – La Fatarella – Candidatura de Progrés (CP)
  • Càrrec electe
  • Suplent del Portaveu del grup polític Pel Poble – La Fatarella – Candidatura de Progrés (CP)
  • Membre d’equip de govern
  • Ple Municipal

Nascuda a Tortosa, l’any 1977.
Estudis: Primaris.
Activitat Professional: Empresària.


➡️DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS