2023

Conveni aprovat amb el vot favorable dels membres presents del grup municipal d’EPF-AM (3) i l’abstenció de l’únic membre present del grup de Junts (1) en la sessió extraordinària del Ple de 6 de juny de 2023.

2022

Adhesió acordada, per unanimitat del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 10 de juny de 2022.

Adhesió acordada, per unanimitat de la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 22 de juny de 2022.

Adhesió acordada, per unanimitat del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 28 d’octubre de 2022.

Adhesió acordada, per unanimitat del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 28 d’octubre de 2022.

Adhesió acordada, per unanimitat del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 23 de novembre de 2022.

2021

2020

Formulari aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2020.

Pròrroga del conveni aprovada per unanimitat dels membres assistents en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 26 de febrer de 2020.

Formulari aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2020.

2019

Formulari aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23 de gener de 2019.

Conveni aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 29 d’abril de 2019.

Aquest conveni és deixat sense efecte en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 31 de juliol de 2019.

Conveni aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 31 de juliol de 2019.

Adhesió i suport aprovats per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2019.

2018

Formulari aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2018.

Conveni aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 31 de maig de 2018.

Adhesió i suport aprovats per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 de setembre de 2018.

2017

Adhesió acordada per unanimitat dels membres assistents en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 23 de febrer de 2017.

Adhesió acordada, amb el vot a favor del grup municipal d’EpF-AM (5) i del grup municipal de CiP (3) i l’abstenció del grup municipal de CiU (1), en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 2 de març de 2017.

Adhesió acordada per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30 d’agost de 2017.

Conveni acordat per unanimitat dels membres assistents a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 9 de novembre de 2017.

Conveni acordat per unanimitat dels membres assistents a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 20 de desembre de 2017.

2016

Formulari aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2016.

Conveni aprovat per unanimitat dels membres assistents en la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de la Fatarella de 14 de juny de 2016.

Adhesió i suport aprovats per unanimitat dels membres assistents en la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 21 de juliol de 2016.