Què és un Canal Intern d’Alertes o una Bústia Ètica i de Bon Govern?

Les bústies ètiques o canals intern d’alertes són eines utilitzades dins de les institucions públiques per informar sobre actes o comportaments que podrien implicar una violació de les normes preventives de conflicte d’interessos dels funcionaris públics.

Aquests canals tenen com a objectiu proporcionar l’anonimat tant per a treballadors públics com per als ciutadans que vulguin informar de manera honesta sobre possibles situacions de conflicte d’interessos o de presumpta corrupció.

A través de quins canals puc presentar una denúncia?