Exercici 2023

Import total:  284.698,49 €.

Acord aprovació: Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 18/09/2023.

Publicat al BOPT en data 28/09/2023:     https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230928&anyp=2023&num=08260&v=i

Exercici 2022

Import total: 307.218,05 Euros.

Acord aprovació: Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 23/12/2022. Publicat al BOPT en data 2 de gener de 2023: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230102&anyp=2022&num=12386&v=i

Exercici 2021

Import total: 259.068,46 Euros.

Acord aprovació: Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 17/09/2021. Publicat al BOPT en data 7 d’octubre de 2021: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20211007&anyp=2021&num=08563&v=i

Exercici 2020

Import total: 275.922,98 Euros.

Acord aprovació: Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 21/05/2021. Publicat al BOPT en data 7 de juny de 2021: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=5452&ebop_any=2021

Exercici 2019

Import total: 270.131,91 Euros.

Acord aprovació: Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 21/05/2020. Publicat al BOPT en data 10 de juny de 2020: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=3910&ebop_any=2020

Exercici 2018

Import total: 272.478,50 Euros.

Acord aprovació: Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 02/08/2018. Publicat al BOPT núm. 165, de data 27 de agost de 2018: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=8378&ebop_any=2018

Exercici 2017

Import total: 259.824,40 Euros.

Acord aprovació: Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 20/04/2017. Publicat al BOPT núm. 92, de data 15 de maig de 2017: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=4392&ebop_any=2017

Exercici 2016

Import total: 272.040,48 Euros.

Acord aprovació: Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 14/07/2016. Publicat al BOPT núm. 145, de data 29 de juliol de 2016: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20160729&anyp=2016&num=05952&v=i

Exercici 2015

Import total: 263.062,94 Euros.

Acord aprovació: Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 09/07/2015. Publicat al BOPT núm. 169, de data 22 de juliol de 2015: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20150722&anyp=2015&num=07238&v=i