2023

4t Trimestre 2023
Ràtio operacions pagades
Import pagaments realitzats
Ràtio operacions pendents
Import pagaments pendents
Període Mig Pagament (PMP)
3r Trimestre 2023
Ràtio operacions pagades
Import pagaments realitzats
Ràtio operacions pendents
Import pagaments pendents
Període Mig Pagament (PMP)
2n Trimestre 2023
Ràtio operacions pagades 18,46 dies
Import pagaments realitzats 469.736,58 €
Ràtio operacions pendents 0,00 dies
Import pagaments pendents 0,00 €
Període Mig Pagament (PMP)
18,46 dies
1r Trimestre 2023
Ràtio operacions pagades 21,91 dies
Import pagaments realitzats 149.390,96 €
Ràtio operacions pendents 21,85 dies
Import pagaments pendents 202.371,13 €
Període Mig Pagament (PMP)
21,88 dies

2022

4t Trimestre 2022
Ràtio operacions pagades 14,28 dies
Import pagaments realitzats 349.541,80 €
Ràtio operacions pendents 0,00 dies
Import pagaments pendents 69.351,77 €
Període Mig Pagament (PMP)
11,92 dies
3r Trimestre 2022
Ràtio operacions pagades 14,44 dies
Import pagaments realitzats 176.188,62 €
Ràtio operacions pendents 2,00 dies
Import pagaments pendents 51.486,94 €
Període Mig Pagament (PMP)
11,63 dies
2n Trimestre 2022
Ràtio operacions pagades 9,97 dies
Import pagaments realitzats 194.138,26 €
Ràtio operacions pendents 8,03 dies
Import pagaments pendents 10.374,57 €
Període Mig Pagament (PMP)
9,87 dies
1r Trimestre 2022
Ràtio operacions pagades 12,43 dies
Import pagaments realitzats 136.069,01 €
Ràtio operacions pendents 3,48 dies
Import pagaments pendents 19.737,42 €
Període Mig Pagament (PMP)
11,29 dies

2021

ANUAL
Ràtio operacions pagades 6,41 dies
Import pagaments realitzats 723.687,76 €
Ràtio operacions pendents 0,00 dies
Import pagaments pendents 60.143,06 €
Període Mig Pagament (PMP)
5,92 dies
4t Trimestre 2021
Ràtio operacions pagades 6,58 dies
Import pagaments realitzats 231.234,32 €
Ràtio operacions pendents 0,00 dies
Import pagaments pendents 60.143,06 €
Període Mig Pagament (PMP)
5,22 dies
3r Trimestre 2021
Ràtio operacions pagades 4,56 dies
Import pagaments realitzats 147.282,50 €
Ràtio operacions pendents 0,00 dies
Import pagaments pendents 0,00 €
Període Mig Pagament (PMP)
4,56 dies
2n Trimestre 2021
Ràtio operacions pagades 8,43 dies
Import pagaments realitzats 201.378,41 €
Ràtio operacions pendents 0,00 dies
Import pagaments pendents 18.441,62 €
Període Mig Pagament (PMP)
7,72 dies
1r Trimestre 2021
Ràtio operacions pagades 5,21 dies
Import pagaments realitzats 143.792,53 €
Ràtio operacions pendents 6,74 dies
Import pagaments pendents 107.909,54 €
Període Mig Pagament (PMP)
5,86 dies

2020

4t Trimestre 2020
Ràtio operacions pagades 4,84 dies
Import pagaments realitzats 240.223,25 €
Ràtio operacions pendents 0,33 dies
Import pagaments pendents 23.287,63 €
Període Mig Pagament (PMP)
4,44 dies
3r Trimestre 2020
Ràtio operacions pagades 8,05 dies
Import pagaments realitzats 132.541,95 €
Ràtio operacions pendents 2,00 dies
Import pagaments pendents 3.857,25 €
Període Mig Pagament (PMP)
7,88 dies
2n Trimestre 2020
Ràtio operacions pagades 2,41 dies
Import pagaments realitzats 109.346,63 €
Ràtio operacions pendents 4,36 dies
Import pagaments pendents 7.681,88 €
Període Mig Pagament (PMP)
2,54 dies
1r Trimestre 2020
Ràtio operacions pagades 7,50 dies
Import pagaments realitzats 133.873,78 €
Ràtio operacions pendents 0,00 dies
Import pagaments pendents 0,00 €
Període Mig Pagament (PMP)
7,50 dies

2019

4t Trimestre 2019
Ràtio operacions pagades 5,97 dies
Import pagaments realitzats 178.810,56 €
Ràtio operacions pendents 0,43 dies
Import pagaments pendents 44.248,90 €
Període Mig Pagament (PMP)
4,87 dies
3r Trimestre 2019
Ràtio operacions pagades 9,57 dies
Import pagaments realitzats 287.154,66 €
Ràtio operacions pendents 5,00 dies
Import pagaments pendents 766,54 €
Període Mig Pagament (PMP)
9,56 dies
2n Trimestre 2019
Ràtio operacions pagades 13,01 dies
Import pagaments realitzats 286.270,86 €
Ràtio operacions pendents 101,00 dies
Import pagaments pendents 250,00 €
Període Mig Pagament (PMP)
13,09 dies
1r Trimestre 2019
Ràtio operacions pagades 9,43 dies
Import pagaments realitzats 203.115,59 €
Ràtio operacions pendents 30,31 dies
Import pagaments pendents 1.585,28 €
Període Mig Pagament (PMP)
9,59 dies

2018

4t Trimestre 2018
Ràtio operacions pagades 5,51 dies
Import pagaments realitzats 243.520,11 €
Ràtio operacions pendents 0,47 dies
Import pagaments pendents 96.473,66 €
Període Mig Pagament (PMP)
4,08 dies
3r Trimestre 2018
Ràtio operacions pagades 7,16 dies
Import pagaments realitzats 185.200,44 €
Ràtio operacions pendents 4,00 dies
Import pagaments pendents 32.824,80 €
Període Mig Pagament (PMP)
6,68 dies
(Nova metodologia de càlcul del PMP _ RD 1040/2017)
2n Trimestre 2018
Ràtio operacions pagades 4,35 dies
Import pagaments realitzats 101.354,95 €
Ràtio operacions pendents 3,01 dies
Import pagaments pendents 49.159,03 €
Període Mig Pagament (PMP)
3,91 dies
1r Trimestre 2018
Ràtio operacions pagades 15,96 dies
Import pagaments realitzats 202.607,58 €
Ràtio operacions pendents 19,05 dies
Import pagaments pendents 12.529,04 €
Període Mig Pagament (PMP)
16,14 dies

2017

4t Trimestre 2017
Ràtio operacions pagades 18,41 dies
Import pagaments realitzats 271.168,87 €
Ràtio operacions pendents 22,43 dies
Import pagaments pendents 55.957,04 €
Període Mig Pagament (PMP)
19,10 dies
3r Trimestre 2017
Ràtio operacions pagades 11,09 dies
Import pagaments realitzats 227.819,91 €
Ràtio operacions pendents 20,92 dies
Import pagaments pendents 19.171,58 €
Període Mig Pagament (PMP)
11,85 dies
2n Trimestre 2017
Ràtio operacions pagades 14,10 dies
Import pagaments realitzats 133.030,05 €
Ràtio operacions pendents 0,00 dies
Import pagaments pendents 0,00 €
Període Mig Pagament (PMP)
14,10 dies
1r Trimestre 2017
Ràtio operacions pagades 14,33 dies
Import pagaments realitzats 196.330,22 €
Ràtio operacions pendents 21,66 dies
Import pagaments pendents 9.641,41 €
Període Mig Pagament (PMP)
14,67 dies

2016

4t Trimestre 2016
Ràtio operacions pagades 3,87 dies
Import pagaments realitzats 317.089,07 €
Ràtio operacions pendents 23,90 dies
Import pagaments pendents 79.206,36 €
Període Mig Pagament (PMP)
7,87 dies
3r Trimestre 2016
Ràtio operacions pagades 13,39 dies
Import pagaments realitzats 344.217,50 €
Ràtio operacions pendents 17,35 dies
Import pagaments pendents 113.715,11 €
Període Mig Pagament (PMP)
14,37 dies
2n Trimestre 2016
Ràtio operacions pagades 1,94 dies
Import pagaments realitzats 362.164,54 €
Ràtio operacions pendents 23,53 dies
Import pagaments pendents 68.160,07 €
Període Mig Pagament (PMP)
5,36 dies
1r Trimestre 2016
Ràtio operacions pagades 7,44 dies
Import pagaments realitzats 274.237,25 €
Ràtio operacions pendents 20,33 dies
Import pagaments pendents 48.988,30 €
Període Mig Pagament (PMP)
9,39 dies

2015

4t Trimestre 2015
Ràtio operacions pagades 16,73 dies
Import pagaments realitzats 180.133,79 €
Ràtio operacions pendents 19,98 dies
Import pagaments pendents 250.151,98 €
Període Mig Pagament (PMP)
18,62 dies
3r Trimestre 2015
Ràtio operacions pagades 13,46 dies
Import pagaments realitzats 221.557,27 €
Ràtio operacions pendents 25,45 dies
Import pagaments pendents 19.267,36 €
Període Mig Pagament (PMP)
14,42 dies
2n Trimestre 2015
Ràtio operacions pagades 18,81 dies
Import pagaments realitzats 200.498,43 €
Ràtio operacions pendents 16,51 dies
Import pagaments pendents 60.695,63 €
Període Mig Pagament (PMP)
18,28 dies
1r Trimestre 2015
Ràtio operacions pagades 14,87 dies
Import pagaments realitzats 181.143,56 €
Ràtio operacions pendents 25,30 dies
Import pagaments pendents 13.412,68 €
Període Mig Pagament (PMP)
15,59 dies

2014

4t Trimestre 2014
Ràtio operacions pagades 17,75 dies
Import pagaments realitzats 212.129,95 €
Ràtio operacions pendents 29,39 dies
Import pagaments pendents 35.169,41 €
Període Mig Pagament (PMP)
19,41 dies
3r Trimestre 2014
Ràtio operacions pagades 14,15 dies
Import pagaments realitzats 185.640,30 €
Ràtio operacions pendents 23,43 dies
Import pagaments pendents 6.079,39 €
Període Mig Pagament (PMP)
14,44 dies