2019-2020

Arxiu
Pla Econòmic Financer per al període 2019/2020 (aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 09/05/2019). PDF

2017-2018

Arxiu
Pla Econòmic Financer per al període 2017/2018 (aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 11/05/2017). PDF