Informació detallada

Reg de finques i horts aprofitant l’aigua de la depuradora verda.