Informació de contacte
C/ Suñé, 3 Planta Baixa (Edifici Centro), La Fatarella, Catalunya 43781
Informació detallada

El passat 3 d’octubre de 2011 es va obrir el SAIAR “Lo Centro” (Servei Assistencial Integral per a la gent gran d’Àmbit Rural), sent la inauguració oficial del centre el dia 4 de febrer de 2012.

– QUÈ ÉS I QUÈ OFEREIX?:

Aquest centre de servei d’atenció a les persones grans en l’àmbit rural ofereix i facilita en el seu entorn habitual, els serveis assistencials ambulatoris. Està constituït dins d’una plataforma de serveis com un recurs que proveeix diferents programes d’atenció. Aquesta atenció es realitza de forma continuada i integral d’acord a les expectatives i necessitats de la persona gran, en les diferents etapes d’evolució cap a la dependència i de suport a la seva família o persona cuidadora.

Aquest servei d’atenció integral té com a objectiu garantir la continuïtat en el desenvolupament de les activitats habituals de la persona gran en el seu entorn immediat, des d’una organització comuna i comptant amb els serveis especialitzats existents en el territori. I d’aquesta manera afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, així com també, proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

El centre ofereix doncs, un espai d’acollida i de desenvolupament d’activitats com poden ser: estimulació cognitiva (memòria, llenguatge, càlcul..), tallers i jocs de taula, gimnàstica grupal, taller de Musico teràpia, bingo setmanal, entre d’altres.

-A QUI VA DIRIGIT?

El SAIAR “Lo Centro” va dirigit a persones de 65 anys o més que resideixin a la Fatarella i que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària i que veuen complementada la seva atenció en el seu entorn social i familiar.

La capacitat del SAIAR “Lo Centro” és de 15 places. L’horari de funcionament establert són tots els dies laborables, de dilluns a divendres entre les 09.00 hores del matí a les 19.00 hores de la tarda. Dins d’aquest horari es donen els serveis de dinar i berenar.

L’equip de professionals que hi treballa està format per la responsable assistencial, la responsable higienicosanitària, personal d’infermeria, personal gerocultor, treballor/a social, el/la fisioterapeuta, podòleg/òloga i el servei de perruqueria.

Un punt important i que l’organització del centre creu del tot oportú és mantenir les persones usuàries dins la dinàmica del poble, per això les implica amb les festes populars tal i com està descrit al programa anual d’animació. Per aquest motiu els músics del poble ja han actuat en diverses ocasions al centre i ha estat tot un èxit.

S’intenta també que hi hagi contacte interactiu entre nens i avis, ja que els nens aporten il·lusió, alegria i els avis molta saviesa!!!