La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2018 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella subvenció destinada a finançar l’execució de l’obra “Pavimentació i serveis del carrer de Baix”:

Beneficiari Ajuntament de la Fatarella
Municipi La Fatarella
Pressupost total 170.653,80 €
Pressupost elegible 107.054,22 €
% concedit 95,00 %
Import concedit 101.701,51 €
Termini d’execució 2 mesos

L’objecte del projecte “Pavimentació i serveis dels carrer de Baix” és la definició de les obres d’adequació consistents en la renovació de la pavimentació i serveis de la totalitat del carrer de Baix.