L’Ajuntament de La Fatarella aprova per Ple Municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi que té per objectiu reduir un 22,9 % de les emissions de GEH, respecte l’any 2005, abans de l’any 2020.

El 8 d’abril l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible conforme als compromisos adquirits amb la seva adhesió voluntària al pacte d’Alcaldes. Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l’adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir en un 20% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 respecte l’any 2005, a través d’augmentar la seva l’eficiència energètica i incrementar l’energia provinent de fonts renovables.

En el pla s’inclouen 26 actuacions que permetran reduir 1.306 tones de CO2 del municipi i assolir l’objectiu establert per l’any 2020. Les accions s’han organitzat en diferents línies estratègiques: eficiència energètica, energies renovables, mobilitat i residus. Aquestes actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l’Ajuntament, però també el consum energètic dels sectors inclosos en el PAES: domèstic, serveis, transport i gestió de residus.

Per a més informació es pot consultar el document del PAES en el següent enllaç: http://www.pactodelosalcaldes.eu/about/signatories_es.html?city_id=7180&seap