La moció ha estat aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació Municipal (7), i exigeix al Govern de la Generalitat la paralització total de qualsevol projecte eòlic a la Terra Alta, i de tots els projectes relacionats amb la implantació de parcs eòlics que afecten al terme municipal de la Fatarella. Alhora, s’acorda deixar de participar al programa “País Viu, país d’oportunitats” impulsat per la Generalitat de Catalunya fins que no es reverteixi la situació.

El dijous 21 de maig, el Ple de l’Ajuntament de la Fatarella va aprovar, en sessió extraordinària celebrada telemàticament, i per UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (7), la moció presentada pel Grup Municipal d’Entesa per la Fatarella – Acord Municipal (EpF – AM) en rebuig a la planificació de noves centrals eòliques a la comarca.

La moció exigeix al Govern de la Generalitat la paralització total de qualsevol projecte eòlic a la Terra Alta, i de tots els projectes relacionats amb la implantació de parcs eòlics que afecten al terme municipal de la Fatarella. Alhora, s’acorda deixar de participar al programa “País Viu, país d’oportunitats” impulsat per la Generalitat de Catalunya fins que no es reverteixi la situació: “si volem un País Viu, i una Terra Alta Viva, s’han de tancar les portes a l’especulació i respectar la voluntat de la comarca”.

L’acord ve motivat per la presentació, durant el període d’estat d’alarma, de 5 nous projectes de centrals eòliques a la Terra Alta que afecten els municipis de Batea, Gandesa, Corbera d’Ebre, Vilalba dels Arcs i la Fatarella, que es sumen a les dos centrals presentades a principi de març al terme del Pinell de Brai. El total d’aerogeneradors que planifiquen aquestes centrals és de 52 (sense comptar els que estan de forma contigua al terme dels municipis de la Ribera d’Ebre).

La moció assenyala en que “el Consell Comarcal i els municipis no rebutgen les energies renovables, al contrari,  són promotors d’aquest tipus de producció energètica, sempre i quan garanteixi valors de sostenibilitat i progrés territorial (econòmic i social). No és el cas: ens trobem davant d’un territori massificat per la implantació de centrals eòliques mentre convivim amb el despoblament, població envellida, l’exili juvenil, escasses oportunitats laborals, i les rendes més baixes de Catalunya. La comarca de la Terra Alta ja hem superat exponencialment el llindar mínim de producció d’energia renovable, en aquests moments donem per pagada la quota de solidaritat amb la resta del país”.

Des de la Terra Alta es creu indispensable aplicar criteris per garantir un reequilibri territorial en la implantació de renovables: una implantació participada pels territoris i una transició energètica basada en l’autoconsum i la sostenibilitat. “Actualment ens trobem saturats intentant donar resposta als projectes que estan arribant. La situació és insostenible, i durant els propers mesos empitjorarà. Totes estes centrals i les construccions de línies d’evacuació elèctriques que es projecten destrossaran els diferents termes municipals i tancaran totes les portes als projectes socioeconòmics vinculats a l’agricultura, la biodiversitat i el paisatge”.

Per tot això, es proposa prendre mesures urgents davant aquesta situació, instar a que s’introdueixin criteris socials i democràtics a la legislació vigent. Exigir criteris més restrictius de protecció del paisatge i del medi ambient, i sobretot criteris de reequilibri territorial. “La comarca de la Terra Alta ja genera suficient energia eòlica, fet que no repercuteix en la millora de serveis, d’infraestructures i qualitat de vida de la comarca”. A més, la moció assenyala: “El model d’implantació eòlica que proposen els promotors de les centrals eòliques esmentades va contra el model de desenvolupament socioeconòmic que promou la comarca de la Terra Alta”.

La moció finalitza afirmant que el projecte “País viu, país d’oportunitats” impulsat per la Generalitat de Catalunya, va obrir les portes a un nou futur de comarca, però que “aquests projectes eòlics han d’estar desestimats per l’acord i el compromís que va prendre la Generalitat en relació a la Terra Alta. Aquests projectes no tenen cabuda al territori que volem, són un perjudici i una condemna pel nostre futur”.

L’Ajuntament de la Fatarella ha estat el primer Consistori de la Comarca de la Terra Alta en aprovar la moció de rebuig, en la primera sessió del Ple de l’Ajuntament celebrada telemàticament mitjançant la plataforma LOCALRETMEET.