La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per import de 18.660,13 Euros per al finançament de despeses de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, corresponent a la convocatòria de l’any 2022, amb el següent detall:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 10.764,16 euros
Despesa mínima a justificar: 8.604,21 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.174,00 euros

———————————————————————————

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella
Municipi: La Fatarella
Concepte: Línia 2 – Salut
Pressupost Elegible: 14.662,63 euros
Despesa mínima a justificar: 11.038,03 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.486,13 euros

L’Ajuntament de la Fatarella ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, inclosa al programa de Salut pública 2022.

La quantia total de la subvenció rebuda, que ascendeix a 18.660,13 euros, ha anat destinada a dues línies d’acció: la primera, a la seguretat de la piscina municipal (mitjançant la contractació d’un socorrista durant la temporada de bany a les piscines municipals, estiu 2022), amb un import de 8.174,00 euros; i la segona, de 10.486,13 euros, per al control de l’aigua de consum humà, d’espècies plaga (desinsectació d’edificis municipals i desratització del clavegueram municipal), així com per a la neteja i desinfecció dels equipaments (escola “Los Castellets”), desinfecció dels aparells d’aire condicionat, l’adquisició de mascaretes i la revisió anual de l’equip de desfibril·lador, ubicat a la zona esportiva.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.