Les oficines de farmàcia són establiments sanitaris privats d’interès públic, subjectes a la planificació sanitària que estableixin les comunitats autònomes, en què el farmacèutic titular propietari d’aquestes, assistit, si escau, d’ajudants o auxiliars, haurà de prestar serveis bàsics a la població en relació a matèria de medicaments i altres productes sanitaris.

L’Ajuntament, com a entitat local, no té cap competència sobre l’Oficina de Farmàcia de la població. Tot i així, s’han mantingut converses amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona i amb el propietari de la Farmàcia per tal si, tenint en compte la situació excepcional, es podia fer alguna cosa al respecte.

A dia d’avui i amb la casuística que es troba la Farmàcia de la Fatarella, segons la LLEI 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya, ens trobem que:

  • Segons l’Article 4, la presència i l’actuació professional d’un farmacèutic, almenys, degudament col·legiat, en l’oficina de farmàcia és un requisit indispensable per portar a terme les funcions establertes en l’article 2 d’aquesta Llei. Així doncs, sense farmacèutic al càrrec l’Oficina de Farmàcia, aquesta ha de romandre tancada.
  • Segons l’Article 2, queda totalment prohibida la venda ambulant o per correspondència, de medicaments destinats al consum humà o veterinari. Per tant, tot i que ja s’ha intentat, no es podria plantejar obtenir el servei a través de la venda encomanada des d’altres farmàcies. Així doncs, l’Ajuntament no pot anar a buscar medicaments i repartir-los, és totalment il·legal.
  • Segons l’Article 4, es podria autoritzar el nomenament d’un farmacèutic regent en alguns casos determinats. Aquesta acció ja s’ha emprés per part del propietari de la farmàcia, però de moment no s’ha trobat una persona que compleixi amb els requisits marcats per la mateixa Llei.

Des de l’Ajuntament de la Fatarella, estem fent tot el que està a les nostres mans, però de nou, incidim en que no tenim cap competència sobre el servei.

Esperem que aquesta situació se solucioni el més aviat possible. Aquesta és la voluntat tant de l’Ajuntament de La Fatarella com del mateix propietari de la farmàcia i la família, a qui els volem agrair, tot i les circumstàncies, l’esforç que estan fent per trobar la millor solució.