Aquest matí, l’Ajuntament de la Fatarella ha recepcionat el següent tractor, adquirit mitjançant licitació pública, el qual substituirà a l’existent fins a la data, per a desenvolupar el servei d’arranjament de camins de titularitat municipal, recollir la brossa i altres tasques municipals.