L’Ajuntament de la Fatarella ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, d’import 203,81 Euros, per al finançament d’actuacions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals (Línia 3 – Desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació), per a l’exercici 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Municipi: La Fatarella.
Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals
Número d’expedient: 8004330008-2023-0005116
Pressupost elegible: 254,10 Euros
% concedit: 80,21 %
Import concedit: 203,81 Euros

Actuació Línia 3: Desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació

Actuacions destinades al manteniment de vitrina, compenents necessaris per a la connexió amb el Servei d’Emergències Mèdiques; substitució de components després del seu ús; resolució d’incidències, revisions anuals, canvi de bateries i d’elèctrodes; i actualitzacions i modificacions del software dels desfibril·ladors que siguin necessàries per al compliment de la normativa vigent.

A l’empara d’aquesta convocatòria s’ha realitzat la substitució de la tapa de la vitrina del desfibril·lador (DEA) Samaritan PAD 500P subvencionat per la Diputació de Tarragona a l’empara de la línia de Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2017, que, en la revisió de la instal·lació de l’any 2022, es va detectar que estava esquerdada. S’ha realitzat la substitució d’aquesta per una de nova, amb l’objectiu de salvaguardar el dispositiu d’agents externs. També s’ha dut a terme la revisió anual de l’aparell, per tal d’assegurar-ne el correcte funcionament davant una possible emergència.

La revisió anual i la substitució de la peça l’ha realitzat una empresa externa especialitzada.

Aquesta actuació compta la col·laboració de la Diputació de Tarragona.