La Diputació de Tarragona, dins el Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI). Convocatòria 2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 10.493,00 Euros, destinada a l’obra “Planta per a l’eliminació de THM i terbolesa per tractament biològic per corrent descendent amb etapa aeròbia a l’ETAP”, que importa un cost total d’execució de 285.681,00 Euros.

Beneficiari Ajuntament de la Fatarella
Municipi La Fatarella
Concepte Planta per a l’eliminació de THM i terbolesa per tractament biològic per corrent descendent amb etapa aeròbia a l’ETAP
Pressupost elegible 236.100,00 €
% concedit 4,44 %
Import concedit 10.493,00 €
Termini d’execució 2 mesos

L’objecte del projecte “Planta per a l’eliminació de THM i terbolesa per tractament biològic per corrent descendent amb etapa aeròbia a l’ETAP” és la definició i valoració en línies generals de les obres necessàries per a l’ampliació de l’E.T.A.P. de la Fatarella introduint una coagulació prèvia a la decantació existent i realitzant una oxidació mitjançant tractament biològic abans de la filtració existent. Inclou la previsió d’un magatzem per albergar les instal·lacions.