En el marc del programa de vigilància del mosquit tigre als municipis de Catalunya, pel que fa als municipis del Camp de Tarragona, s’ha detectat presència de mosquit tigre al municipi de la Fatarella.

Per aquest motiu es recorda que és important prendre una sèrie de mesures que permetin controlar-ne la proliferació.

Podeu trobar informació detallada sobre les mesures a adoptar pel que fa al mosquit tigre a: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/mosquit-tigre/