La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una oficina mòbil per oferir un servei de suport i acompanyament a la ciutadania a municipis allunyats de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). El servei s’ha iniciat recentment com a prova pilot a les Terres de l’Ebre.

L’oficina donarà suport a la tramitació en format presencial a la ciutadania un cop al mes a cada població. D’aquesta manera s’apropen els serveis públics allà on estigui el ciutadà sense necessitat que s’hagi de desplaçar i amb una connectivitat que garanteixi el seu bon funcionament.

L’oficina mòbil persegueix, d’una banda, facilitar l’accés als serveis públics digitals amb una atenció presencial de suport, i de l’altra, transformar els serveis públics mitjançant la innovació. Tot plegat ha de permetre lluitar contra la bretxa digital i l’exclusió social.

La Fatarella és un dels municipis que participa en aquesta primera fase del pla pilot; concretament, l’Oficina d’Atenció Ciutadana Mòbil visitarà el municipi els dijous de la quartasetmana de cada mes, en horari de nou del matí fins a les dues del migdia.