L’Ajuntament de la Fatarella inicia el proper dilluns 8 de maig la campanya “L’ORGÀNICA, A LA BOSSA COMPOSTABLE”, amb l’objectiu de fomentar la correcta separació de la fracció orgànica.

L’Ajuntament de la Fatarella forma part del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, el qual vetlla per la correcta gestió dels residus generats als municipis que l’integren, perseguint l’assoliment de determinats objectius estratègics entre els quals destaca: Augmentar la separació en origen de la fracció orgànica, i augmentar-ne la qualitat disminuint el percentatge d’impropis.

Per tal d’assolir una millora dels resultats en la separació de la fracció orgànica, l’Ajuntament inicia la campanya consistent en el repartiment casa per casa d’un targetó/val que es pot bescanviar fins el 30 de juny a les oficines municipals per un paquet de bosses d’orgànica.

La campanya s’emmarca en el “Programa de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus” que finança la Diputació de Tarragona i que també inclou una sortida a l’entorn proper, per tal de sensibilitzar a la població sobre el respecte i la cura de l’entorn natural.