Guifi·net és una xarxa de telecomunicacions on particulars, organitzacions, empreses i tot tipus d’entitats hi participen promovent i invertint en una infraestructura de comuns que els proporciona un accés a les telecomunicacions i a Internet de qualitat i a un preu just.

La xarxa guifi·net és oberta, lliure i neutral (XOLN):

  • oberta, per assegurar que tothom pugui saber com és la xarxa i com connectar-s’hi
  • lliure, perquè tothom pot participar-hi, sense discriminacions
  • neutral, pel que fa als continguts i a la tecnologia

Qualsevol persona pot ser usuària de la xarxa, perquè la infraestructura esdevé un bé comú. La col·laboració i la interconnexió entre els diferents participants és possible gràcies a una llicència, el Comuns de la XOLN.

La xarxa utilitza la millor tecnologia disponible en cada moment i per a cada lloc. A dia d’avui, la xarxa disposa de diversos enllaços de fibra òptica i arriba als usuaris amb enllaços simètrics de fins a 1 Gbps, interconnecta cap a Internet a 10 Gbps.

L’Ajuntament ofereix aquest servei només pagant la instal·lació, podeu demanar informació al Punt TIC-Òmnia (Tel. 977 413 738).

La instal·lació consisteix en posar una antena a casa del usuari. A partir d’aquí el servei és gratuït.

Per a més informació cliqueu a la pàg web següent: https://guifi.net/node/41256