L’Ajuntament de la Fatarella ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, d’import 8.443,00 Euros, per al finançament d’actuacions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals (Línia 2 – Personal de socorrisme a les piscines municipals), per a l’exercici 2023:

Beneficiari: Ajuntament de la Fatarella.
Municipi: La Fatarella.
Concepte: Línia 2 socorrisme piscines
Número d’expedient: 8004330008-2023-0004730
Pressupost elegible: 11.577,28 Euros
% concedit: 72,931 %
Import concedit: 8.443,00 Euros

Actuació Línia 2: Personal de socorrisme a les piscines municipals

La present actuació ha consistit en la realització del servei de socorrisme aquàtic (seguretat i protecció de la salut) a la Piscina Municipal de la Fatarella durant la temporada d’estiu 2023 (des del 24 de juny fins a l’11 de setembre de 2023). L’horari del servei ha estat de 8 hores diàries (de 11:30 a 19:30 hores). El servei, gestionat per una empresa especialitzada externa, ha permès disposar de personal tècnic especialitzat (socorrista) que intervingui, en el cas que sigui necessari, de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, i vetlli per la seguretat de les persones usuàries, informant-los de les normes d’ús de les instal·lacions. El servei ha consistit en la prestació de tasques de prevenció, vigilància i socors durant l’horari d’obertura de la Piscina municipal.

Aquesta actuació compta la col·laboració de la Diputació de Tarragona.