L’Ajuntament de la Fatarella ha estat beneficiari d’una subvenció de la Diputació de Tarragona, per al finançament d’actuacions de transició energètica i acció climàtica, corresponent a la convocatòria 2022.

Actuació Línia 2: Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

El “Projecte executiu de substitució de les fusteries a una part de l’edifici del Casal de la Vila” ha permès la substitució de les fusteries a una part de l’edifici del Casal de la Vila de La Fatarella, per noves fusteries d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i envidrament aïllant de baixa emissivitat per a millorar l’eficiència energètica de l’edifici.

L’edifici del Casal de la Vila, és un edifici de planta baixa i planta semisoterrada de titularitat municipal dedicat a diferents activitats. En aquest projecte, s’ha dut a terme la substitució de les fusteries de la planta baixa (sala del bar) i a la planta semi-soterrada (llar d’infants). Les finestres i balconeres existents són fusteries de grans dimensions, d’alumini senzill amb envidrament senzill amb molt poc aïllament respecte l’exterior. La seva substitució suposarà una millora de l’eficiència energètica de l’equipament.

Actuació Línia 3: Instal·lacions de producció d’energia tèrmica alimentades amb biomassa (microxarxes de calor, calderes o estufes)

El “Projecte Bàsic: Substitució de caldera de calefacció del Casal de la Vila de la Fatarella” ha permès la substitució de l’anterior caldera de gasoil (alimentada amb combustible fòssil) que donava servei al sistema de calefacció del Casal de la Vila de la Fatarella, per una caldera de biomassa (alimentada amb estella).

Amb la realització d’aquest projecte, s’ha substituit l’anterior caldera de gasoil per una caldera de 108 kW, apta per a l’ús de pellet i estella; amb una certificació energètica A+, donant compliment així als requeriments de la subvenció.

Es preveu que l’origen del combustible a emprar en la caldera, sigui procedent de la gestió forestal sostenible.

Actuació Línia 4: Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus

A l’empara d’aquesta convocatòria s’ha dut a terme el projecte “Programa d’accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus”.

Accions realitzades durant la present anualitat:

-Matinal de neteja a l’entorn proper: Sortida guiada realitzada el diumenge 24 de setembre de 2023 amb l’objectiu de conèixer algun espai natural del municipi i els valors naturals i paisatgístics d’aquest motivant a la població a canviar els hàbits actuals respecte l’entorn i el patrimoni natural, alhora que es va recollir petites deixalles.

-Campanya de sensibilització en la que s’ha repartit paquets de bosses d’orgànica per tots els domicilis del municipi, per a la correcta separació de la fracció i per tal de reduir l’ús de bosses de plàstic en la recollida.