Els boscos municipals de la Fatarella i altres finques privades (en total, 7,8 hectàrees) formen part d’un projecte Life Biorefformed 2020-2024 que promou la implementació de tractaments silvícoles i la posterior valorització dels productes fusters en una biorefineria per millorar la viabilitat econòmica de la gestió dels boscos mediterranis de baixa rendibilitat o afectats per pertorbacions.

Una de les tipologies de bosc objecte del projecte són les masses de regenerat dens de pi blanc post incendi. El gran incendi de La Fatarella es va iniciar el 14 de setembre de 1994 i va arribar a afectar més de 6.500 hectàrees. Gran part de la superfície afectada està, avui, coberta per la regeneració natural de pi blanc que forma masses molt denses, amb densitats que poden superar els 50.000 arbres/ha (5 arbres/m2). 27 anys després, la massa forestal es troba estancada en una etapa sense signes d’evolució cap a una fase més madura: els pins no creixen i no produeixen llavor, fet que amenaça la seva capacitat de persistència enfront d’una nova pertorbació.

L’objectiu del projecte és avaluar i demostrar el potencial dels processos de biorefineria per oferir noves possibilitats de rendibilitzar actuacions de millora en boscos en risc de decaïment o post-pertorbacions, donant valor afegit al subproducte d’aquestes actuacions.

Els treballs que s’hi duen a terme consisteixen en una aclarida d’arbres, desembosc parcial en feixos i trituració o trossejat dels arbres tallats restants en una franja a banda i banda de la pista principal. L’objectiu és regular la competència per augmentar la vitalitatdels millors arbres, accelerar la fructificació i reduir la competència per l’aigua; millorar l’estructura final del bosc, fent-lo més resistent al foc i més capaç de refer-se’n; i testar l’aplicació de dues intensitats de tallada: aclarida suau (2,3 ha) deixant al voltant de 3.000 arbres/ha i aclarida intensa (3,7 ha) deixant al voltant de 1.500 arbres/ha. La biomassa extreta alimenta una biorefineria que mitjançant un procés termoquímic de piròlisi produeix antioxidants, àcid acètic, sucres i altres compostos de valor afegit interessants per a la indústria química, farmacèutica i nutracèutica, així com una fracció sòlida (biomassa torrefacta o biochar) per a utilitzar com a esmenes húmiques o per amb bioenergia.