2013

Entitat Subvenció concedida
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2013, d’import 6.971,89 €, destinada a actuacions de protecció de la salut per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2013, d’import 626,60 €, destinada a inversions, gestió, funcionament i manteniment dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural: Programa d’inversions.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses derivades del funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2013, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 878,82 €, destinada al finançament de les despeses de compra d’equipament clínic i mobiliari general.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria del Programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2012-2013, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 9.625,00 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de l’Escola d’Educació Infantil Municipal.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella per a programes concrets i activitats de promoció turística per a l’any 2013, essent 112,37 €, l’import atorgat per a les accions que es deriven dels plans fruit del Servei d’Assistència Municipal en Turisme, i 155,64 €, l’import atorgat per accions de difusió on-line.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al  finançament de les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre – Curs 2012-2013, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 18.519,60 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de l’Escola Municipal de Música de la Fatarella.
La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2013 – Programa de despeses corrents, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 21.075,28 €, destinada al finançament i pagament de despeses de subministrament elèctric.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2013, d’import 8.000,00 €, destinada a actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines): Servei de socorrista.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2013, d’import 3.000,00 €, destinada a inversions, gestió, funcionament i manteniment dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural: Programa de gestió, manteniment i funcionament pels equipaments de serveis al ciutadà oberts al públic: Punt TIC-Òmnia de la Fatarella.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2013, d’import 1.203,55 €, destinada a la Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues: Servei de desratització i desinsectació de la xarxa de clavegueram i dels immobles municipals.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2013, d’import 6.500,00 €, destinada a la Promoció, divulgació i conservació del patrimoni cultural: la jota i la sardana.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, per a l’any 2013, d’import 9.000,00€, destinada al finançament del projecte “Millora energètica de l’enllumenat públic de la Fatarella”.