2018

Entitat Subvenció concedida

Programa PEXI:

La Diputació de Tarragona, dins el Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI). Convocatòria 2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 10.493,00 Euros, destinada a l’obra “Planta per a l’eliminació de THM i terbolesa per tractament biològic per corrent descendent amb etapa aeròbia a l’ETAP”, que importa un cost total d’execució de 285.681,00 Euros.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 12.000,00 €, destinada a finançar l’actuació 20a Festa de l’Oli, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2018 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 101.701,51 €, destinada a l’obra “Pavimentació i serveis del carrer de Baix”, que importa un cost total d’execució de 170.653,80 €.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2018 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 31.794,49 €, destinada a l’obra “Renovació de l’enllumenat de la zona esportiva”, que importa un cost total d’execució de 80.374,79 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 5.077,35 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2018.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 396,34 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2018, per import de 933,98 €.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.609,53 €.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a la realització de programes i activitats culturals, convocatòria 2018, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 1.620,75 €, per a Activitats Culturals.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions a Ajuntaments per les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2017-2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 25.249,77 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 5.000,00 €, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2018: Pintura Escola de Música Municipal i Instal·lació de paviment esmorteïdor al Parc de Salut.

Programa Extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals:

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria del Programa extraordinari per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2017-2018, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 6.685,00 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de l’Escola d’Educació Infantil Municipal.

La Fatarella ha rebut de la Secretaria d’Estat, pertanyent al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern d’Espanya, una subvenció d’import 865,40 Euros per a posar en marxa mesures per al foment de la igualtat i el respecte de sexes, en el marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere (aprovat pel Ple del Congrés de Diputats el 28 de setembre de 2017).