2018

Entitat Subvenció concedida

Programa PEXI:

La Diputació de Tarragona, dins el Programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI). Convocatòria 2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 10.493,00 Euros, destinada a l’obra “Planta per a l’eliminació de THM i terbolesa per tractament biològic per corrent descendent amb etapa aeròbia a l’ETAP”, que importa un cost total d’execució de 285.681,00 Euros.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 12.000,00 €, destinada a finançar l’actuació 20a Festa de l’Oli, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2018 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 101.701,51 €, destinada a l’obra “Pavimentació i serveis del carrer de Baix”, que importa un cost total d’execució de 170.653,80 €.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2018 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 31.794,49 €, destinada a l’obra “Renovació de l’enllumenat de la zona esportiva”, que importa un cost total d’execució de 80.374,79 €.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 5.077,35 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2018.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 396,34 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2018, per import de 933,98 €.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.609,53 €.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a la realització de programes i activitats culturals, convocatòria 2018, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 1.620,75 €, per a Activitats Culturals.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions a Ajuntaments per les activitats de les Escoles de Música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2017-2018, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 25.249,77 €.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 5.000,00 €, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2018: Pintura Escola de Música Municipal i Instal·lació de paviment esmorteïdor al Parc de Salut.

Programa Extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals:

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria del Programa extraordinari per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, curs 2017-2018, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 6.685,00 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de l’Escola d’Educació Infantil Municipal.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses, convocatòria 2018, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 14.109,00 €, destinada al finançament de l’obra “Instal·lació de calefacció de l’Ajuntament de la Fatarella”.

La Fatarella ha rebut de la Secretaria d’Estat, pertanyent al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern d’Espanya, una subvenció d’import 865,40 Euros per a posar en marxa mesures per al foment de la igualtat i el respecte de sexes, en el marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere (aprovat pel Ple del Congrés de Diputats el 28 de setembre de 2017).