2019

Entitat Subvenció concedida

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2019 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 32.298,16 €, destinada a l’obra “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici cal Metge de la Fatarella”, que importa un cost total d’execució de 35.886,85 €.

L’objecte del projecte “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici cal Metge” és la definició de les obres de canvi del sistema de calefacció actual per un sistema en base a la circul·lació d’aigua calenta per calefacció i la col·locació de radiadors per distribuir l’energia calorífica a les sales.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2019 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 11.353,84 €, destinada a l’obra “Projecte de canvid de coberta de l’edifici casa Metge”, que importa un cost total d’execució de 45.721,80 €.

L’objecte del projecte “Projecte de canvi de coberta edifici casa Metge” és la definició de les obres de substitució de la coberta de l’edifici ubicat al carrer Solà, 27 (antiga casa del metge).

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat i gestió municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2018-2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 30.310,94 Euros.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 6.101,73 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2019.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 5.000,00 €, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2019: Pintura pista poliesportiva i cortinatges Escola de Música Municipal.