2019

Entitat Subvenció concedida

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2019 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 32.298,16 €, destinada a l’obra “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici cal Metge de la Fatarella”, que importa un cost total d’execució de 35.886,85 €.

L’objecte del projecte “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici cal Metge” és la definició de les obres de canvi del sistema de calefacció actual per un sistema en base a la circul·lació d’aigua calenta per calefacció i la col·locació de radiadors per distribuir l’energia calorífica a les sales.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2019 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 11.353,84 €, destinada a l’obra “Projecte de canvid de coberta de l’edifici casa Metge”, que importa un cost total d’execució de 45.721,80 €.

L’objecte del projecte “Projecte de canvi de coberta edifici casa Metge” és la definició de les obres de substitució de la coberta de l’edifici ubicat al carrer Solà, 27 (antiga casa del metge).

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat i gestió municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2018-2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 30.310,94 Euros.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció, d’import 6.101,73 €, destinada a finançar actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2019.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 5.000,00 €, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2019: Pintura pista poliesportiva i cortinatges Escola de Música Municipal.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions destinades a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, any 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 897,56 €.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica. Convocatòria 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 880,88 €.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals, any 2019, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 2.132,60 €, per a Activitats culturals anuals, 2019.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció  d’import de 1.500€ per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, convocatòria 2019, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 7.897,07 €, per a la substitució de la lona del vas d’una bassa (Punt d’aigua Sant Francisco).
La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2019, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 2.656,30 €.

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2018-2019.

La Diputació de Tarragona, dins la convocatòria del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, per al curs 2018-2019, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de la Fatarella d’import 4.357,50 €, destinada al finançament i pagament de les despeses d’activitat de la Llar d’Infants Municipal.

La Diputació de Tarragona, dins la la convocatòria de subvencions per a la implantació de mesures recollides en els plans d’acció per l’energia sostenible (PAES) i en els plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) dels ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, convocatòria 2019, ha concedit una subvenció d’import 11.632,50 Euros a l’Ajuntament de la Fatarella, destinada a finançar l’obra: “Projecte de la Instal·lació d’una Subestació District Heating de l’Edifici Lo Centro en la Fatarella”.
El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, dins la convocatòria de subvencions per a la dinamització territorial dels anys 2018-2019, ha atorgat a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 39.708,48 Euros destinada a finançar l’obra: “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici l’Aurera de la Fatarella”.

La Fatarella ha rebut, l’any 2019, de la Secretaria d’Estat, pertanyent al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern d’Espanya, una subvenció d’import 865,40 Euros per a posar en marxa mesures per al foment de la igualtat i el respecte de sexes, en el marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

La Fatarella ha recibido, en el año 2019, de la Secretaria de Estado, perteneciente al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España, una subvenció de importe 865,40 Euros para poner en marcha medidas para el fomento de la igualdad y el respeto de sexos, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.