2019

Entitat Subvenció concedida

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2019 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 32.298,16 €, destinada a l’obra “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici cal Metge de la Fatarella”, que importa un cost total d’execució de 35.886,85 €.

L’objecte del projecte “Projecte de la instal·lació de calefacció de l’edifici cal Metge” és la definició de les obres de canvi del sistema de calefacció actual per un sistema en base a la circul·lació d’aigua calenta per calefacció i la col·locació de radiadors per distribuir l’energia calorífica a les sales.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona. Pla d’Acció Municipal – PAM:

La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal anualitat 2019 – Programa d’inversions, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 11.353,84 €, destinada a l’obra “Projecte de canvid de coberta de l’edifici casa Metge”, que importa un cost total d’execució de 45.721,80 €.

L’objecte del projecte “Projecte de canvi de coberta edifici casa Metge” és la definició de les obres de substitució de la coberta de l’edifici ubicat al carrer Solà, 27 (antiga casa del metge).