2012

Entitat Subvenció concedida
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 1.701,00 €, per a la realització de l’actuació “Accions d’informació i educació per a la promoció de la salut de la Fatarella”, dins la convocatòria de subvencions per a actuacions destinades a la promoció de la salut pública l’any 2012.
La Diputació de Tarragona, dins el Pla d’Acció Municipal any 2012 – Programa de despeses corrents, ha concedit a l’Ajuntament de la Fatarella una subvenció d’import 58.173,98 €, destinada al finançament i pagament de despeses de subministrament elèctric.